ULC: Prezes ULC wręczył certyfikat silnika ASz-62IR-16E firmie WSK PZL-Kalisz SA