Porozumienie o współpracy pomiędzy GTL SA a Śląskim Centrum Logistyki SA

Kontynuowane są prace nad stworzeniem zintegrowanego systemu transportowego w województwie śląskim, obejmującego transport drogowy, kolejowy, lotniczy i wodami śródlądowymi.

Kolejnym etapem jego powstawania jest zawarcie umowy o współpracy między Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym SA – spółką zarządzającą Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, a Śląskim Centrum Logistyki SA.

Strony porozumienia dążyć będą do poszukiwania rozwiązań przyczyniających się do rozwoju, zwiększenia konkurencyjności i dostępności śródlądowego transportu wodnego, kołowego, kolejowego oraz lotniczego w województwie śląskim, co ma zapewnić zrównoważony rozwój transportu intermodalnego.

GTL SA i Śląskie Centrum Logistyki SA będą w tym celu wspólnie realizowały działania promocyjno-marketingowe, zadeklarowały także wzajemne promowanie swoich produktów, między innymi podczas branżowych wydarzeń w kraju i za granicą. Uzgodniły procedury oraz inne działania oparte o wzajemne zaufanie, przy niezależnej pracy obu stron.

Umowę podpisali dziś: Artur Tomasik prezes GTL SA i Jerzy Zachara prezes ŚCL SA. Jest to drugie z kolei porozumienie. W grudniu zeszłego roku, podobna umowę GTL SA podpisało z Euroterminalem Sławków.

Źródło / Autor: Lotnisko Katowice