ULC: Konsultacje społeczne dotyczące operacji lotniczych w zakresie przewozu osób specjalnej kategorii