ULC: Konsultacje społeczne dotyczące operacji lotniczych w zakresie przewozu osób specjalnej kategorii

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), w ramach konsultacji społecznych opublikowała na swojej stronie internetowej Notice of Proposed Amendment 2014-01 – Carriage of Special Categories of Passengers (SCPs), odnoszący się do  projektowanych zmian w zapisach rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w zakresie przewozu osób specjalnej kategorii.

Zgodnie z obowiązującą procedurą konsultacji i uzgodnień projektów aktów prawnych opracowanych przez EASA, uwagi i propozycje zmian do NPA 2014-01 mogą być zgłaszane do dnia 8 kwietnia 2014 r. poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej EASA.

Zapraszamy do zapoznania się z zaproponowanymi zmianami:
plik do pobrania983.25 KB

Źródło / Autor: ULC