ULC: Szczyt Lotniczy EU-ASEAN w Singapurze

W dniach 11-12 lutego br. w Singapurze odbywa się Szczyt Lotniczy EU-ASEAN organizowany przez Komisję Europejską oraz Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Głównym celem szczytu jest zacieśnienie dwustronnej współpracy politycznej, technicznej i przemysłowej w zakresie sektora lotniczego.

Rynek transportu lotniczego pomiędzy Unią Europejską a państwami ASEAN jest ważny dla obu stron, ponieważ w ostatnich latach obserwowany jest wyraźny wzrost liczby przewozów i uległ podwojeniu w ciągu ostatnich 15 lat osiągając liczbę 10 milionów pasażerów w 2010 roku. Podczas konferencji będą poruszone sprawy dotyczące wspólnych interesów dotyczące doświadczenia UE i ASEAN w integracji rynków, regulacji rynku transportu lotniczego oraz znoszeniu barier jego rozwoju. Zostaną przedstawione perspektywy rynkowe oraz biznesowe możliwości w sektorze lotniczym, a także wyzwania w zakresie zarządzania ruchem lotniczym oraz portami lotniczymi. Wspólnie zostaną przedyskutowane perspektywy przyszłej współpracy.

Delegacja europejska obejmie blisko 150 przedstawicieli linii lotniczych, portów lotniczych, przemysłu lotniczego, instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego, rządów państw oraz Komisji Europejskiej i kluczowych europejskich instytucji i agencji sektora lotniczego.

Szczyt jest organizowany równolegle do odbywającego się w dniach 11-16 lutego 4. Salonu Lotniczego Singapore Airshow 2014.

asean-ec

Źródło: ULC
Autor: ULC
Grafika: ULC