Wykład Dowódcy Generalnego w Akademii Obrony Narodowej

Funkcjonowanie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) w świetle reformy systemu dowodzenia było głównym tematem wykładu Dowódcy Generalnego RSZ gen. broni pil. Lecha Majewskiego w ramach „Wszechnicy Obronności”. Spotkanie w Akademii Obrony Narodowej odbyło się 11 lutego br. zdjęcie – Wykład Dowódcy Generalnego w Akademii Obrony Narodowej Fot. Jagoda Gawliczek/AON
„Powstałe Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych niesie za sobą wiele wyzwań, obowiązków i oczekiwań.”- rozpoczął generał Majewski. Podkreślał, że ideą zmian przeprowadzonych w ramach reformy systemu kierowania i dowodzenia było min. rozdzielenie kompetencji planowania strategicznego, dowodzenia operacyjnego i dowodzenia bieżącego.

Głównymi zadaniami DG RSZ jest szkolenie i gestorstwo, dlatego tym obszarom działalności Dowództwa Generalny RSZ generał Majewski poświęcił najwięcej czasu. Wskazał na ważny aspekt wzajemnej współpracy jednostek wojskowych z Centrum Operacji Morskich – Dowództwem Komponentu Morskiego i Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwem Komponentu Powietrznego podporządkowanym Dowództwu Operacyjnego RSZ. -Będziemy integrować działalność szkoleniową poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk.- dodał Dowódca Generalny.

Na potwierdzenie zadań dotyczących szkolenia przytoczył ilości ćwiczeń jakie są zaplanowane w 2014 roku do realizacji przez Siły Zbrojne. Łącznie odbędzie się ok. 115 ćwiczeń i treningów. W tym 30 zaplanowanych jest we współdziałaniu z armiami innych państw.

Generał Majewski odniósł się także do planowanej modernizacji Sił Zbrojnych i roli Dowództwa Generalnego w tym procesie. Wszystkie inspektoraty DG RSZ posiadają komórki gestorskie, które wspierają zadania z zakresu nabywania sprzętu i uzbrojenia wojskowego.

Po wykładzie generała Majewskiego głos zabrał Dyrektor Departamentu Kadr MON Andrzej Wasilewski.

Dowódca Generalny, Rektor – Komendant AON gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek, wzięli udział w uroczystym otwarciu laboratorium Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia przy Akademii Obrony Narodowej. Zaprezentowano także możliwości nowo-otwartego obiektu.

dgrsz-wyklad-majewski

Źródło: DGRSZ
Autor: DGRSZ
Zdjęcie: Jagoda Gawliczek/AON