Raytheon zachęca do rozwoju transatlantyckiej współpracy przemysłowej

Przemawiając na 50. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, dyrektor generalny Raytheon International Inc., John D. Harris II, wezwał uczestników do rozważenia nowych możliwości do zacieśnienia transatlantyckiej współpracy przemysłowej, mówiąc: „Musimy podejmować inicjatywy, które zapewnią większą efektywność kosztową, a zarazem utrzymają lub zwiększą nasze zdolności obronne”.

Harris wygłosił tę uwagę podczas dyskusji panelowej na temat przyszłości europejskiej obronności, w której wzięli udział również aktualni i byli europejscy ministrowie obrony oraz dyrektor generalny Grupy Airbus. Następnie dodał: „Perspektywa bardziej otwartych, konkurencyjnych rynków powstałych w wyniku umowy o wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską reprezentuje okazje, a nie zagrożenia dla europejskich i północnoamerykańskich firm obronnych. Wspólnie możemy wyznaczać standardy i stać się motorem rozwoju współpracy w branży obronnej na całym świecie”.

Raytheon zatrudnia ponad 3000 pracowników i ma około 500 dostawców w krajach Europy. Holdingi i spółki firmy w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii i Francji wykorzystują lokalnie opracowane technologie i specjalistyczną wiedzę do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które są eksportowane do krajów UE, Stanów Zjednoczonych i innych państw.

W Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa bierze udział 80 delegacji z Europy i innych krajów świata, w tym głowy państw i szefowie rządów, wysocy urzędnicy rządowi oraz przywódcy międzynarodowych organizacji.

Źródło / Autor: Raytheon

Zdjęcie: Raytheon