Ocena dyscypliny za 2013 rok

27.01. br. w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego przeprowadzono roczną ocenę dyscypliny.

Po przywitaniu przybyłych gości oraz zapoznaniu z planem oceny dyscypliny, głos zabrali kolejno:

Specjalista ds. BHP – p. Edyta MAJEWSKA;
Szef Sztabu – ppłk Robert CZUBAK;
Dowódca GDL – w/z ppłk Piotr ROMANOWSKI;
Dowódca GOT – ppłk Mirosław SIEMIŃSKI;
Dowódca GW – w/z kpt. Piotr MURLAK;
Szef Zespołu Zabezpieczenia m. Sochaczew- chor. szt. Dariusz KOWALSKI;
Szef Zespołu Zabezpieczenia m. Grójec – chor. Paweł PILECKI;
Główny księgowy – ppłk Dariusz MARSZEWSKI;
Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej – st. chor. sztab. Maciej TRYBUŁA;
Szef Sekcji Wychowawczej – mjr Łukasz BARANOWSKI;
Dowódca 42. BLSz – płk pil. dr Adam ZIÓŁKOWSKI.
Podczas odprawy, kierownicza kadra 42. BLSz w swoich wystąpieniach podkreśliła, że tworzenie odpowiednich warunków do przestrzegania prawa, dyscypliny wojskowej, zapobieganie patologiom społecznym, diagnozowanie zagrożeń, eliminowanie naruszeń dyscypliny, wyciąganie wniosków dyscyplinarnych, zapobieganie wypadkom w ruchu drogowym, doskonalenie metodyki prowadzenia zajęć z kształcenia obywatelskiego oraz profilaktyka to najważniejsze zadania w zakresie umacniania dyscypliny wojskowej.
Na zakończenie Dowódca 42. BLSz podziękował uczestnikom odprawy za ich zaangażowanie, postawił zadania do działalności profilaktyczno-wychowawczej w 2014 r. oraz przypominał, że przestrzeganie przepisów prawa i dyscypliny wojskowej obowiązuje nas wszędzie, nie tylko w codziennej służbie i pracy, lecz również poza terenem jednostki wojskowej, w mundurze i bez munduru.

42.blsz-dyscyplina

Źródło: 42. BLSz
Autor: p. Anna KUNA;
Zdjęcie: p. Anna KUNA;