33. BLTr: Wizyta Szefa BBN oraz Dowódcy Generalnego RSZ