ULC: Projekt przepisów UE dla służby zarządzania płytą postojową na lotnisku

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), w ramach konsultacji społecznych opublikowała na swojej stronie internetowej projekt przepisów europejskich określających wymagania dla służby zarządzania płytą postojową na lotniskach NPA 2013-24 „Requirements for apron management services at aerodromes”.

NPA 2013-24 AMS ADR – plik do pobrania874.2 KB

Zgodnie z obowiązującą procedurą konsultacji i uzgodnień projektów aktów prawnych opracowywanych przez EASA, zarówno osoby prywatne jak i organizacje z krajów Unii Europejskiej, mogą zgłaszać bezpośrednio do EASA uwagi i propozycje zmian do NPA 2013-24 do dnia 18 marca 2014 roku. Uwagi należy przesyłać w formie elektronicznej za pomocą CRT (Comment-Response Tool) czyli specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej EASA:http://easa.europa.eu/rulemaking/notices-of-proposed-amendment-NPA.php

Służba zarządzania płytą postojową nie istniała dotychczas na lotniskach w Polsce, ani też w wielu innych krajach UE. Przypisane jej zadania do tej pory realizował zarządzający lotniskiem przy współpracy ze służbami ruchu lotniczego. Zgodnie projektem UE będzie to certyfikowana służba, którą zapewni zarządzający lotniskiem lub odpowiednio wykwalifikowany podmiot zewnętrzny. Głównym zadaniem tej służby będzie zarządzanie ruchem statków powietrznych na płycie postojowej w celu zapobiegania kolizjom statku powietrznego z innym statkiem powietrznym lub obiektem oraz koordynacja z lotniskową służbą ruchu lotniczego wjazdów i wyjazdów statków powietrznych z płyty postojowej.

Wymagania dla służby zarządzania płytą postojową zostały opracowane na podstawie Artykułu 8a ust 2 lit d i e oraz ust 5, Rozporządzenia Bazowego WE 216/2008. Projekt stanowi realizację zadania nr RMT.0485 i RMT.0465 określonego w programie prac legislacyjnych EASA „Revised 4-year Rulemaking Programme 2014-2017”. Następnym etapem prac będzie opublikowanie przez EASA Coomment Response Document (CRD, czyli kolejnej wersji projektu uwzględniającej proponowane zmiany oraz wykaz wszystkich zgłoszonych uwag wraz z odpowiednim stanowiskiem EASA. Zgodnie z programem prac gotowy projekt wraz z opinią EASA powinien być przekazany do Komisji Europejskiej do końca 2014 roku. Wymagania dla służby zarządzania płytą postojową powinny wejść w życie w pierwszej połowie 2015 roku. Zgodnie z NPA 2013-24 Państwa UE będą musiały wdrożyć ww. przepisy i wydać certyfikaty dla służb zarządzania płytą postojową do dnia 31 grudnia 2017 roku (o ile ten termin nie zostanie zmieniony).

Projekt wymagań dla służby zarządzania płytą postojową zawarty w NPA 2013-24 stanowi nowelizację „Rozporządzenia Komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008”, które zostanie wydane na początku tego roku. Ponadto NPA 2013-24 zawiera projekt zmian do odpowiednich akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (Acceptable Means of Compliance AMC) oraz materiałów doradczych (Guidance Material – GM).

Ostatnia wersja „Rozporządzenia Komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008” wraz z AMC, GM i CS jest dostępna na stronie internetowej Urzędu pod linkiem:
http://www.ulc.gov.pl/pl/lotniska/przepisy-i-uregulowania-prawne-sp-800932940/regulacje-europejskie

Źródło / Autor: ULC