Rozpoczęcie szkolenia lotniczego w BLMW

13 stycznia na lotnisku w Gdyni Babich Dołach odbyły się pierwsze w tym roku loty szkoleniowe. Do personelu 43. Bazy Lotnictwa Morskiego, który zainaugurował szkolenie lotnicze w powietrzu w BLMW, dzień później dołączyły załogi śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ, ratowniczych Mi-14PŁ/R oraz śmigłowców Mi-2 z Darłowskiej Grupy Lotniczej. Tegoroczny termin inauguracji lotów jest ściśle powiązany z zakończeniem procesu wdrażania dokumentów normatywnych dotyczących szkolenia lotniczego, między innymi znowelizowanego Regulaminu Lotów i Instrukcji Organizacji Lotów, a także Instrukcji szkoleń personelu latającego z zakresu zarządzania zasobami załogi oraz Instrukcji Ruchu Lotniczego.

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej to lotniczy związek taktyczny, w strukturze którego funkcjonuje obecnie 43. Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach oraz 44. Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach i Darłowie. Dowództwo BLMW znajduje się w Gdyni Babich Dołach. Na wyposażeniu baz znajdują się samoloty An-28 Bryza (w wersjach patrolowo – rozpoznawczej An-28B1R i An-28B1RM Bis, monitoringu ekologicznego i transportowej) oraz śmigłowce Mi-14 (w wersji zwalczania okrętów podwodnych i ratowniczej), śmigłowce pokładowe SH-2G, śmigłowce W-3 (w wersji ratowniczej i transportowej), śmigłowce transportowe Mi-17 oraz śmigłowce Mi-2. Główne zadania BLMW to poszukiwanie, śledzenie i niszczenie okrętów podwodnych (samodzielnie i we współdziałaniu z siłami okrętowymi), poszukiwanie, rozpoznanie i wskazywanie celów okrętom, zabezpieczenie ratownicze polskiej strefy poszukiwania i ratownictwa na Bałtyku, monitoring ekologiczny Polskiej Strefy Ekonomicznej oraz transport ludzi i sprzętu.

Od 1 stycznia tego roku BLMW jest jednostką podległą bezpośrednio Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ). W zakresie przygotowania i prowadzenia przedsięwzięć szkoleniowych, doskonalenia zawodowego żołnierzy, przygotowania do działań bojowych, gotowości do udziału wydzielonych sił w operacjach sojuszniczych oraz udziału w akcjach ratowniczych, nadzór nad BLMW pełni Inspektorat Sił Powietrznych DG RSZ.

blmw-szkolenie

Źródło: DGRSZ
Autor: kmdr ppor. Czesław Cichy
Zdjęcie: kmdr ppor. Czesław Cichy