Boeing dostrzega znaczący potencjał w paliwie „Green Diesel” jako odnawialnym paliwie do silników odrzutowych

Boeing [NYSE: BA] zakwalifikował paliwo „green diesel”, tj. odnawialne paliwo stosowane w transporcie lądowym, jako istotne nowe źródło przyjaznego środowisku biopaliwa lotniczego, które na przestrzeni całego cyklu życia zmniejsza emisję dwutlenku węgla przynajmniej o 50 proc. w stosunku do paliw kopalnych. Firma współpracuje z amerykańskim nadzorem lotniczym (Federal Aviation Administration) oraz innymi interesariuszami w celu uzyskania zgody na używanie w samolotach paliwa „green diesel”, co pozwoliłoby na dalszą redukcję emisji dwutlenku węgla w przemyśle lotniczym.
Naukowcy pracujący dla Boeinga przeprowadzili analizy, z których wynika, że paliwo „green diesel”, które wytwarzane jest z olejów i tłuszczów, jest pod względem chemicznym podobne do używanego obecnie biopaliwa lotniczego. Jeśli uda się uzyskać zgodę, paliwo „green diesel” będzie mogło może być mieszane bezpośrednio z tradycyjnym paliwem lotniczym do silników odrzutowych.
„Zatwierdzenie paliwa „green diesel” stanowiłoby przełom w zakresie dostępności konkurencyjnego cenowo, odnawialnego paliwa lotniczego”, powiedział dr James Kinder, naukowiec pracujący w Wydziale Systemów Napędowych Boeing Commercial Airplanes. „Współpracujemy z partnerami z branży oraz środowiskiem lotniczym, aby przyspieszyć wprowadzenie tego innowacyjnego rozwiązania i zmniejszyć zależność branży od paliw kopalnych”.
Znaczące zdolności produkcyjne paliwa „green diesel” istnieją już w Stanach Zjednoczonych, Europie i Singapurze. Mogłyby one pozwolić na zaspokojenie nawet 1 proc. (tj. ok. 600 mln galonów lub 2,3 mld litrów/rok) globalnego zapotrzebowania na paliwo lotnicze dla odrzutowych samolotów komercyjnych. Koszt hurtowy na rynku amerykańskim, tj. około 3 dolarów za galon z uwzględnieniem dotacji rządowych, jest konkurencyjny dla nafty lotniczej.
Boeing, FAA, producenci silników, producenci paliwa „green diesel” oraz inne podmioty przygotowują obecnie szczegółowy raport z badań, który zostanie przedstawiony najważniejszym interesariuszom w procesie zatwierdzania paliwa. Wysiłki te poprzedzone były przewodnictwem Boeinga w pracach prowadzonych wraz ze środowiskiem lotniczym w 2011 roku, które miały na celu wprowadzenie w międzynarodowych specyfikacjach dotyczących paliwa dla samolotów odrzutowych do 50 proc. domieszki lotniczego biopaliwa. Biopaliwa dopuszczone do użycia w lotnictwie muszą spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące charakterystyki paliwa do silników odrzutowych .
„Boeing chce wyznaczać nowe drogi w dziedzinie odnawialnego paliwa lotniczego do silników odrzutowych, a inicjatywa związana z paliwem „green diesel” jest przełomowym krokiem w tej długiej podróży” – powiedziała Julie Felgar , dyrektor zarządzająca działu Environmental Strategy and Integration w Boeing Commercial Airplanes. „Boeing będzie nadal poszukiwać możliwości ograniczania wpływu lotnictwa na środowisko, wspierając działania swoich klientów, sektora lotniczego oraz społeczności”.
Paliwo „green diesel”, zwane również „odnawialnym dieslem”, może być stosowane w jakimkolwiek silniku diesla. Pod względem składu chemicznego jest ono różne od paliwa znanego jako „biodiesel”. Jest to inny produkt.
Boeing współpracuje z liniami lotniczymi, producentami silników, rządami, firmami z sektora paliwowego oraz organizacjami badawczymi na całym świecie w celu skomercjalizowania odnawialnego paliwa lotniczego do silników odrzutowych. Boeing oraz 27 linii lotniczych stowarzyszonych w Grupie Użytkowników Odnawialnego Paliwa Lotniczego (Sustainable Aviation Fuel Users Group) jest zaangażowanych w opracowanie biopaliwa, produkowanego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, bez negatywnego wpływu na poziom emisji gazów cieplarnianych, lokalne bezpieczeństwo żywności, glebę, wodę i powietrze.

zielone-paliwo-boeing

Źródło / Autor: Boeing

Zdjęcie: Boeing