Nowy dowódca 2 Skrzydła – przekazanie obowiązków

W 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego, z udziałem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni pilota Lecha Majewskiego, odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczystość przekazania obowiązków dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Już od 1 stycznia 2. Skrzydłem dowodzi pułkownik pilot Dariusz Malinowski. Dotychczasowy dowódca, generał brygady pilot Włodzimierz Usarek awansował na dowódcę Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwa Komponentu Powietrznego.

W uroczystości przekazania sztandaru, symbolizującej zmianę dowódcy, wzięli udział najważniejsi przedstawiciele władz samorządowych, służb i uczelni z terenu Wielkopolski i Poznania. Uświetniły ją Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych, Kompania Reprezentacyjna SP oraz poczty sztandarowe jednostek 2. SLT.

Generał Majewski przypomniał kariery służbowe i osiągnięcia obu dowódców. Podkreślił, że w ciągu 7 lat od przyjęcia „Jastrzębi”, gdy 2. Brygadą Lotnictwa Taktycznego i 2. SLT dowodził generał Usarek, piloci skrzydła wylatali już na najnowszych samolotach bojowych naszego lotnictwa niemal 40 tysięcy godzin, uczestnicząc w wielu ważnych zagranicznych i krajowych ćwiczeniach oraz kursach. Co ważne, zrobili to bezpiecznie.

„Właśnie w 2. Skrzydle i podporządkowanych jednostkach wykuwa się jakość polskiego lotnictwa bojowego, to tu szkolą się kolejni dowódcy, którzy będą decydować o przyszłości naszego lotnictwa wojskowego, tu wdrażane są najnowsze technologie, tu wypracowuje się i sprawdza koncepcje zastosowania bojowego lotnictwa taktycznego”, powiedział Dowódca Generalny, chwaląc generała Usarka za bardzo dobre przygotowanie i zorganizowanie podległych jednostek, które słusznie zasługują na miano najnowocześniejszych w naszych siłach zbrojnych i z pewnością należą do najnowocześniejszych w Europie.

Pułkownik Malinowski podziękował generałowi Majewskiemu za zaufanie i naukę dowodzenia, jaką odebrał od obecnego Dowódcy Generalnego. Przypomniał, że przed laty pułkownik Majewski powściągał niektóre pomysły porucznika Malinowskiego, obiecując, że „zdąży jeszcze pójść na akademię i zdąży polatać F-16″. Oba przewidywania się sprawdziły – Dariusz Malinowski ukończył studia podyplomowe w AON, następnie w Joint Service Command and Staff College w Londynie i Air War College w Maxwell (USA). Znalazł się też w pierwszej grupie polskich pilotów przeszkolonych na F-16. Teraz zaś dowodził będzie 2. SLT.

Generał Usarek podziękował generałowi Majewskiemu za powierzenie mu dowodzenia COP-DKP, zaś podwładnym za 7 lat wspólnej służby i pracy, za ogrom życzliwości, jakiej od nich doświadczył. „Na pozytywny wizerunek naszego skrzydła składa się wysiłek wszystkich, od szeregowego i pracownika, do generała”, zaznaczył. Generał Usarek życzył następcy sukcesów, szczęścia żołnierskiego i lotniczego oraz poprosił, by dbał o żołnierzy i pracowników 2. SLT, którzy są „pozytywnie zakręceni” na punkcie swojej służby i pracy.

Uroczystość zakończyło odegranie „Marsza Lotników”, a generał Majewski wpisał się do księgi pamiątkowej 2. SLT.

2.slt-przekazanie

Źródło: 2. ALT
Autor: ppłk Artur Goławski/DG RSZ
Zdjęcie: Piotr Łysakowski/SMLW „Krzesiny”