Inauguracja roku szkoleniowego w Dowództwie 3. SLTr

Nauka w szkole zaczyna się zwykle od 1-go września. Dla studentów – od 1-go października. W wojsku – zawsze od nowego roku. W pierwszym – po przeciągniętym ostatnio do granic możliwości okresie świąteczno-noworocznym – dniu służby w Dowództwie 3. SLTr odbyło się szkolenie inauguracyjne.

Przy niemal 100-procentowej frekwencji kadry i pracowników wojska pełniący obowiązki Dowódcy Skrzydła płk mgr inż. pil. Michał Erdmański wręczył listy gratulacyjne i pamiątkowe statuetki najlepszym spośród nas w 2013 r. W ostatnich tygodniach ubiegłego roku w drodze demokratycznych wyborów pracownicy wojska, podoficerowie i oficerowie wybrali:

Oficerem Dowództwa 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w 2013 r.

kpt. Dariusza Kabaka

Podoficerem Dowództwa 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w 2013 r.

chor. Mirosława Kućmierza

Pracownikiem wojska Dowództwa 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w 2013 r.

Panią Hannę Biegalską

Następnie odczytany został rozkaz Dowódcy 3. SLTr w sprawie organizacji i funkcjonowania jednostki w 2014 r. Wystąpienia (kolejno): Dowódcy, Szefa Szkolenia, Szefa Sztabu i Szefa Sekcji Organizacyjno-Kadrowej doprecyzowały stojące przed nami w 2014 r. zadania i wyzwania, ukierunkowały działalność i przewidywane zmiany.

W 2014 roku czeka nas udział naszych samolotów (lub samolotu – decyzje dopiero zapadną) w transporcie sprzętu i pomocy humanitarnej do Republiki Środkowoafrykańskiej, certyfikacja NATO Zadaniowego Lotniczego Zespołu Bojowego, transport wycofujących się z Afganistanu polskich żołnierzy, zmiany organizacyjne i kadrowe w następstwie reformy dowodzenia SZ, intensyfikacja szkolenia (np. w NVG) i pogłębienie współpracy z sojusznikami (np. w ramach Aviation Detachment). Od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się i szkolili po to, aby właśnie teraz zacząć zaliczać każdy z tych egzaminów.

inauguracja-2014-01

Źródło: 3. SLTr
Autor: kpt. Włodzimierz Baran
Zdjęcie: kpt. Włodzimierz Baran