Inauguracja roku szkoleniowego w Dowództwie 3. SLTr