DGRSZ: Zaczynamy szkolenie

Szkolenie kierowniczego personelu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i dowódców jednostek bezpośrednio podporządkowanych Dowódcy Generalnemu rozpoczęło rok szkoleniowy we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.zdjęcie – Zaczynamy szkolenieszkolenie inauguracyjne kierowniczej kadry DGRSZ i jednostek bezpośrednio podległych

Na szkoleniu, zorganizowanym 7 stycznia w DGRSZ, generał broni pilot Lech Majewski podkreślił, że nowy system dowodzenia będzie pomagał w optymalizacji działalności szkoleniowej, skłaniał do zmiany sposobu myślenia i brania odpowiedzialności, będzie też wyzwalał inicjatywę i zachęci do wspólnego rozwiązywania problemów. „Dlatego ważne jest zrozumienie roli i zadań DGRSZ w systemie obronnym państwa oraz utożsamianie się z nimi. Szybkie i sprawne zgranie nowych struktur jest gwarancją bezpiecznego i terminowego wykonania postawionych zadań, których mamy dużo”, zaznaczył Dowódca Generalny.

Generał Majewski przypomniał, że będziemy realizować zadania z obszarów planowania, szkolenia i gestorstwa. Będziemy wdrażać programy rozwoju sił zbrojnych, planować, organizować i prowadzić szkolenie podległych jednostek, szkolić rezerwy osobowe, wykonywać zadania logistyczne w jednostkach wojskowych, współpracować z innymi podmiotami w sprawach obronności, zarządzać i prowadzić kontrole w jednostkach.

Dowódca Generalny przedstawił strukturę dowództwa jak i bezpośrednich podwładnych. Omówił też plany szkolenia wojsk w 2014 roku. Wyliczył, że jednostki podporządkowane DGRSZ wezmą udział w 30 ćwiczeniach międzynarodowych oraz 85 ćwiczeniach i treningach krajowych – dowódczo-sztabowych i z wojskami. Choć pierwsze przedsięwzięcia odbędą się w lutym, największa aktywność wojska przypada tradycyjnie na czerwiec, wrzesień i październik.

Szkolenie bojowe będzie się odbywało w oparciu o zintegrowane moduły na bazie dywizji Wojsk Lądowych. Będą to moduły połączone, skupiające także elementy lotnicze, morskie i specjalne. Generał Majewski omówił cele i priorytety szkolenia w 2014 roku oraz przedstawił oczekiwane rezultaty. Do priorytetów zaliczył między innymi szkolenie i podtrzymanie potencjału pododdziałów wydzielanych do udziału w połączonej operacji obronnej oraz będących narodowym wkładem do sił koalicyjnych (Siły Odpowiedzi NATO, Grupa Bojowa UE, kontyngenty do misji zagranicznych).

Zwieńczeniem przygotowania DGRSZ do stawianych zadań ma być trening pod kryptonimem „Model”, który pod koniec roku sprawdzi zdolności osiągnięte przez Dowództwo Generalne.

Mówiąc o planach generał Majewski zapowiedział powołanie Centralnego Poligonu Sił Zbrojnych, który przejmie zarządzania wszystkimi poligonami podległymi dotąd dowódcom rodzajów sił zbrojnych. Zamierzamy też kontynuować budowę kompleksowego systemu symulacyjnego pola walki, pozyskiwać nowoczesne laserowe symulatory strzelań, realizować szeroki plan inwestycji budowlanych, takich jak ośrodek szkolenia chemicznego w Drawsku.

Generał Majewski zapowiedział, że doroczny sprawdzian kondycji fizycznej żołnierzy przeprowadzony zostanie w maju i czerwcu. Osoby, które nie wezmą w nim udziału z przyczyn służbowych, będą mogły wywiązać się z obowiązku w swoich jednostkach od października do 15 grudnia.

Szef sztabu DGRSZ generał dywizji Ireneusz Bartniak, poszczególni inspektorzy oraz szef Połączonego Centrum Operacyjnego DGRSZ zaprezentowali podczas szkolenia inauguracyjnego kompetencje i zadania oraz zasady funkcjonowania komórek sztabu oraz sześciu inspektoratów.

dgrsz-szkolenie

Źródło: DGRSZ
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: Mirosław C. Wójtowicz