ULC: Podsumowanie aktywności Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2013 roku

Szanowni Państwo,

Rok 2013 już za nami. Dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego był to szczególny rok – rok pełen aktywności Urzędu w kraju i za granicą. Można go również nazwać rokiem przełomowym, który zaowocował pierwszym w historii wyborem Polskiego Przedstawiciela do Rady ICAO. Polska tym samym przejęła przewodnictwo w Środkowoeuropejskiej Grupie Rotacyjnej (CERG) na trzyletnią kadencję. Zaangażowanie Urzędu w rozwój lotnictwa cywilnego na forum światowym systematycznie wzrasta. W 2013 roku z inicjatywy Urzędu w Warszawie zostały zorganizowane po raz pierwszy w Polsce warsztaty „Just Culture”, oraz szkolenie współorganizowane przez ECAC i IATA dotyczące Audytów Bezpieczeństwa IOSA i ISAGO, na których gościli międzynarodowi eksperci i przedstawiciele władz lotniczych oraz międzynarodowych organizacji lotniczych. Ważnym wydarzeniem była ponadto międzynarodowa konferencja z zakresu prawa lotniczego i kosmicznego w Gdańsku, której gośćmi byli eksperci z międzynarodowych organizacji i agencji lotniczych: ICAO, ECAC, IATA, EASA, Eurocontrol. Rok 2013 to również rok sukcesów polskich sportowców lotniczych i liczby zdobytych przez nich medali.

Wejście w Nowy Rok to czas podsumowań, dlatego przedstawiamy Państwu najważniejsze aktywności Urzędu i wydarzenia z zakresu lotnictwa cywilnego w minionym roku. Nowy rok to nowe wyzwania, którym będzie musiała sprostać branża lotnicza, jak i Urząd Lotnictwa Cywilnego. Ostatni rok pokazał, że przy odpowiednim zaangażowaniu, można tym wyzwaniom sprostać, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Razem możemy sprawić, że polskie lotnictwo będzie ciągle się rozwijać. Życzę wszystkim naszym klientom oraz sympatykom branży lotniczej aby nowy 2014 rok był czasem spełnienia wszystkich Państwa zamierzeń!

kpt. Piotr Orłowski

Prezes ULC