DGRSZ: Logo Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

01XII2013 Logo Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pobierz pdf drukuj zmniejsz czcionkę rozmiar pierwotny powiększ czcionkę Znane jest już logo Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, które rozpocznie swoje funkcjonowanie od stycznia 2014 roku. Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak wydał w tym tygodniu decyzję wprowadzającą oznakę rozpoznawczą i odznakę pamiątkową dla nowego dowództwa.zdjęcie – Logo Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych autor: Szczepan Głuszczak
Prace nad projektem systemu identyfikacji wizualnej rozpoczęły się z inicjatywy Zespołu ds. Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP, a następnie były kontynuowane przez Grupę Organizacyjną Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (GO DG RSZ). „W każdej szanującej się firmie czy korporacji logo jest jednym z pierwszych elementów, które należy rozważyć tworząc strategię funkcjonowania instytucji.”- zaznacza dowódca GO DG RSZ gen. dyw. dr. Mirosław Różański.

Kształt logo stylizowany jest na uproszczony wzór granic Rzeczypospolitej Polskiej. Wewnątrz znajdują się, położone ukośnie pasy w czterech różnych kolorach charakterystycznych dla rodzajów sił zbrojnych występujących w Wojsku Polskim. Na samej górze jasno niebieski odpowiadający Siłom Powietrznym, czarny charakterystyczny dla Wojsk Specjalnych, jasny zielony to Wojska Lądowe i na końcu granatowy symbolizujący Marynarkę Wojenną. Delikatnie oddzielają je białe pasy, które symbolizują wzajemny szacunek, lojalność oraz honor. Całość ma nawiązywać do współczesności Sil Zbrojnych RP oraz zmian jakie w nich zachodzą.

„Nie jest to znak specyficzny dla Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej czy Wojsk Specjalnych – to symbol integracji oraz unii wszystkich RSZ skupionych w nowym dowództwie.” – podkreśla generał Różański.

Przed przystąpieniem do prac postawiono sobie za cel aby logo spełniało przede wszystkim wymogi tworzenia oznak i odznak w Siłach Zbrojnych oraz standardy stawiane współczesnym projektom graficznym. Miało być proste w swojej budowie, rozpoznawalne z dużych odległości, estetyczne, ponadczasowe i wyróżniać się wśród innych. Symbol miał wzbudzać pozytywne emocje oraz dobrze korelować z nazwą instytucji.

Efekty pracy nad znakiem były konsultowane ze specjalistami grafikami z firmy zajmującej się kompleksowym wsparciem marketingowym i Public Relations, przedstawicielami świata mediów, wykładowcami uniwersyteckimi. Logo zostało jednogłośnie zaakceptowane przez specjalnie powołaną Komisję Historyczną do Spraw Symboliki Wojskowej na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Logo Dowództwa Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych jest jedynym znakiem służącym identyfikacji wizualnej stosowanej w codziennej działalności dowództwa, a od stycznia 2014 roku będą je nosili na rękawach swoich mundurów żołnierze DG RSZ.

***

Zgodnie z przyjętym harmonogramem wdrażania Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Sił Zbrojnych RP z dniem 1 stycznia 2014 roku przestaną funkcjonować Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych, a ich zadania przejmie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Podległe Ministrowi Obrony Narodowej DG RSZ będzie dowództwem połączonym odpowiedzialnym za dowodzenie jednostkami wojskowymi RSZ w czasie pokoju i kryzysu oraz pozostałymi po wydzieleniu dla Dowództwa Operacyjnego jednostkami w czasie wojny. W jego kompetencjach będzie leżało szkolenie dowództw i sztabów, wojsk, rezerw osobowych oraz kształcenie zawodowe. Będzie pełnić funkcję gestora sprzętu. Obok głównego planisty Sztabu Generalnego WP i Dowództwa Operacyjnego RSZ będzie trzecim filarem Sił Zbrojnych. Jest też ostatnim elementem szkoleniowej układanki. W nim będą się skupiać wnioski i wytyczne ze Strategicznej Gry Obronnej oraz z ćwiczeń zgrywających komponenty dowódcze w układzie dowodzenia operacyjnego.

Istotą powstania DGRSZ jest przejęcie zadań Sztabu Generalnego WP i dowództw RSZ w zakresie osiągania i utrzymania zdolności operacyjnych podległych wojsk oraz realizacji planowanego rozwoju SZRP. W jego skład wejdą inspektoraty RSZ, które będą pomocniczymi organami dla Dowódcy Generalnego. W ich kompetencjach będzie przygotowanie i prowadzenie szkolenia z wojskami, wytyczanie kierunków doskonalenia zawodowego dla poszczególnych specjalności wojskowych oraz będą wykonywać zadania wynikające z funkcji gestora sprzętu i z charakterystyki poszczególnych RSZ.

Zmiana systemu dowodzenia ma także usprawnić jego funkcjonowania na poziomie taktycznym. W sztabach powstaną trzy piony funkcjonalne odpowiedzialne za sprawy operacyjne, wsparcie bojowe oraz zabezpieczenie działań. Wraz z przemodelowaniem jego kształtu zwiększy się ilość żołnierzy w ich strukturach. Wzmocnić ich mają min. specjaliści z rozformowywanych dowództw RSZ.

DGRSZ

Tekst: mjr Szczepan GŁUSZCZAK
Źródło: DGRSZ
Grafika: DGRSZ