Podziękowania Dowódcy SP

Żołnierze i Pracownicy Sił Powietrznych!
W związku z reformą systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP dobiegło końca funkcjonowanie dowództw rodzajów sił zbrojnych, w tym– po dziewięciu i pół roku– naszego dowództwa. Jednocześnie kończę ponad trzyipółletnią kadencję na stanowisku dowódcy Sił Powietrznych.
Z tej okazji pragnę podziękować wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska Sił Powietrznych za to, co razem, wysiłkiem zespołowym, osiągnęliśmy. Nasz wynik to 44 miesiące i około 140 tysięcy godzin lotów bez katastrofy. Jest to ewenement w 95-letniej historii polskiego lotnictwa wojskowego.

Zmieniliśmy system szkolenia lotniczego i struktury jednostek lotniczych. Udoskonaliliśmy system dowodzenia Siłami Powietrznymi. Sprawnie pełniliśmy dyżury bojowe. Ochranialiśmy rozgrywki mistrzostw Euro 2012. Wystawiliśmy dwie zmiany kontyngentu Orlik, wspieraliśmy lotniczo polski kontyngent w Afganistanie. Ćwiczyliśmy w Izraelu i na Alasce, certyfikowaliśmy komponent lotniczy „Jastrząb”. Wykonaliśmy kilkadziesiąt lotów w Akcji Serce. Przeorganizowaliśmy Wojska Obrony Przeciwlotniczej. Unowocześniliśmy Wojska Radiotechniczne. Zmodernizowaliśmy park samolotów i śmigłowców. Poprawiliśmy infrastrukturę jednostek. Zorganizowaliśmy dwie edycje międzynarodowych pokazów lotniczych AIR SHOW i VI Światowy Zjazd Lotników Polskich.

Nie sposób wyliczyć przedsięwzięć, w które były zaangażowane Siły Powietrzne. Można je jednak podsumować: wszystkie wykonaliśmy bezpiecznie i efektywnie, gdyż – tak jak powiedziałem obejmując obowiązki dowódcy Sił Powietrznych – miałem przyjemność pracować z najlepszymi z najlepszych. Za to, że podjęliście się ze mną trudnych zadań i wykonaliście je, za godne reprezentowanie polskich skrzydeł, za profesjonalizm, zaangażowanie i podejmowanie nowych inicjatyw, za utożsamianie się z naszą misją, za rzetelną służbę i pracę dla Polski i Sił Powietrznych z całego serca dziękuję.
Życzę Państwu sukcesów i powodzenia w dalszej karierze zawodowej.

gen. broni pil. Lech MAJEWSKI
Dowódca Sił Powietrznych

dowodca-podziekowania