Boeing poszerza swoje możliwości szkoleniowe w Rosji

Firma Boeing poinformowała o zamiarze powiększenia swoich możliwości szkoleniowych w Rosji poprzez utworzenie nowoczesnego campusu treningowego.

Otwarcie ośrodka planowane jest na rok 2015, a jego lokalizacja to Centrum Innowacji Skolkowo. W pracach nad nowym obiektem uczestniczyć będzie Industrial Investors Group oraz firma Transas. Wstępne możliwości centrum obejmować będą szkolenie dla pilotów, personelu obsługi oraz szkolenie specjalistyczne.

Nowy ośrodek posiadac będzie 4 symulatory z czego trzy to wersje 737 Next-Generation i jeden 777. Dwa z wymienionych symulatorów zostaną zbudowane przez firmę Transas. Co istotne ośrodek będzie tak zbudowany by pozwolić na dalszy rozwój gdyby zaistniała taka konieczność.

boeing-rosja

Źródło: Boeing

Zdjęcie: Boeing