ULC: EASA opublikowała wytyczne dotyczące użytkowania osobistych urządzeń elektronicznych podczas wszystkich faz lotu