Spotkanie z uczniami Technikum Łączności

W dniu 5 grudnia br., zgodnie z treścią porozumienia o współpracy zawartym z Zespołem Szkół nr 37 w Warszawie, Zastępca Szefa 4. Rejonu mjr Adam SUSZEK i st. chor. Jacek OSTANEK wzięli udział w spotkaniu z uczniami klas trzecich z Technikum Łączności Zespołu Szkół nr 37.

Podczas prezentacji mjr SUSZEK przedstawił słuchaczom charakterystykę, przeznaczenie, zadania i strukturę organizacyjną 4. RWT SP. Zapoznano również uczniów z historią, tradycjami oraz symboliką wojskową naszego Rejonu. Spotkanie miało również na celu przekazanie szczegółowych informacji w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla uczniów przez 4. RWT SP w 2014 roku.

Organizacja spotkań, pogadanek i wygłaszanie prelekcji jest jednym z elementów porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół nr 37. Prowadzenie tych działań ma na celu tworzenie klimatu zaufania i aprobaty społecznej dla Sił Zbrojnych i ich zadań realizowanych w kraju i zagranicą, kształtowanie pozytywnego wizerunku żołnierza polskiego oraz pozyskiwanie najlepszych kandydatów do zawodowej służby wojskowej i pracy w resorcie obrony narodowej.

spotkanie-4-rwt

Źródło: http://www.4rwt.sp.mil.pl/
Autor: st. chor. Jacek OSTANE
Zdjęcie: st. chor. Jacek OSTANE