Poligon Nadarzyce: Rezerwy c.d.

W piątek 6 grudnia br. Komendant Poligonu ppłk Bogdan Wojciechowski wraz z kadrą i pracownikami wojska 21. Centralnego Poligonu Lotniczego pożegnał odchodzącego do rezerwy, po odsłużeniu ponad 26 lat w Wojsku Polskim, kpt. Jarosława KACĘ – Szefa Sekcji Zabezpieczenia Lotów. Komendant podziękowała za długoletnią służbę dla dobra Ojczyzny i zaangażowanie w realizację zadań służbowych.

Życzył jednocześnie, aby wyzwania jakie stają przez żołnierzem w życiu cywilnym były źródłem ciągłego zadowolenia i radości. Słowa podziękowania skierował także do rodziny i bliskich Kapitana.
Na pamiątkę wykonano wspólną fotografię.

rezerwa

Źródło: http://21cpl.sp.mil.pl/

Autor: http://21cpl.sp.mil.pl/

Zdjęcie: http://21cpl.sp.mil.pl/