ULC: Dzień Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

W rocznicę podpisania 7 grudnia 1944 r. w Chicago Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, zwanej potocznie konwencją chicagowską obchodzony jest Dzień Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Tegorocznym hasłem Dnia Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego jest „Rozwijamy się, aby sprostać wyzwaniom transportu lotniczego w XXI wieku”. Hasło jest zatwierdzane przez Radę ICAO, w której skład wchodzi Polska.

„To hasło oddaje znaczące zmiany, które podejmuje ICAO oraz cały sektor transportu lotniczego, jako że lotnictwo wymaga szerszego konsensusu oraz strategicznego planu, który pozwoli sprostać nieuniknionym wyzwaniom”. – Podkreślił Przewodniczący Rady ICAO – Roberto Kobeh González.

Największym wyzwaniem stojącym przed ICAO oraz całą branżą jest przygotowanie się na prognozowane dwukrotne zwiększenie się ruchu pasażerskiego do 2030 roku. Prognozy zakładają zwiększenie się liczby lotów z 30 mln do 60 mln rocznie, co bezpośrednio wpłynie na podwojenie się liczby pasażerów.

Zmiany te wpłyną na kluczowe obszary strategiczne Organizacji takie jak: bezpieczeństwo, ochrona i ułatwienia, pojemność i efektywność żeglugi powietrznej, rozwój ekonomiczny żeglugi powietrznej oraz ochrona środowiska. Aby zapewnić zrównoważony rozwój, trwają prace nad implementacją Globalnego Planu ICAO, który pomoże wprowadzić odpowiednie rozwiązania.

Celem corocznych obchodów jest ustanowienie i wzmocnienie światowej świadomości znaczenia międzynarodowego lotnictwa cywilnego w społecznym i gospodarczym rozwoju państw. Dzień ten jest okazją do podkreślenia znaczenia transportu lotniczego dla gospodarki światowej, a także przypomnienia, że jest to najbezpieczniejszy rodzaj transportu.

Twórcy Konwencji podzielali przekonanie, że „rozwój międzynarodowego lotnictwa cywilnego może przyczynić się w znacznej mierze do stworzenia i utrzymania przyjaźni i zrozumienia między narodami i ludami świata oraz że wszelkie jego nadużycie może zagrozić bezpieczeństwu powszechnemu”.

Wizję tę wciela Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), która poprzez współpracę i konsensus pomiędzy jej 191 członkami stworzyła solidną bazę wspólnych standardów lotniczych, przyczyniając się do rozwoju i bezpieczeństwa lotnictwa na całym świecie.

Polska jest jednym z członków – założycieli, pierwotnych sygnatariuszy konwencji chicagowskiej. Po historycznym zwycięstwie podczas 38. Sesji Zgromadzenia ICAO, Polska została członkiem Rady ICAO na trzyletnią kadencję.