Jesienne szkolenie żołnierzy rezerwy

W poniedziałkowy poranek 25 listopada br. rozpoczęła się w jarocińskich koszarach II tura ćwiczeń żołnierzy rezerwy. Do odbycia 5-dniowego szkolenia stawiło się 20 żołnierzy rezerwy.
Tuż po przyjęciu żołnierzy na ewidencję, umundurowaniu i wyekwipowaniu, żołnierze zostali skierowani do macierzystego pododdziału celem zakwaterowania.
W ramach krótkiego, ale intensywnego szkolenia żołnierzom przypomniano musztrę, zapoznano ich także ze zmianami jakie dokonały się w ostatnim czasie w obowiązujących przepisach i rozporządzeniach. Żołnierze rezerwy, oprócz zajęć teoretycznych uczestniczyli również w zajęciach praktycznych z taktyki ogólnej na poligonie w Witaszyczkach, odbyli również strzelanie z kbk AKMS oraz pistoletu wojskowego.
Tegoroczne szkolenia żołnierzy rezerwy w 16. batalionie remontu lotnisk przeprowadzone były po kilkuletniej przerwie, niemniej jednak spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony „rezerwistów” i ogromną chęcią przypomnienia sobie żołnierskiego rzemiosła, a także przyswojenia nowej wiedzy.
W sali tradycji jednostki wojskowej podczas podsumowania szkolenia, Zastępca Dowódcy Batalionu-Szef Sztabu podziękował żołnierzom rezerwy za trud i wysiłek szkoleniowy, a najbardziej wyróżniającym się żołnierzom wręczył listy gratulacyjne.

szkolenie-16-brl

Źródło: 16. BRL
Autor: Paulina Pilarczyk
Zdjęcie: Paulina Pilarczyk