Egzamin roczny Wojskowej Straży Pożarnej

W dniu wczorajszym w Wojskowej Straży Pożarnej w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego zakończył się cykl szkolenia doskonalącego. Komisja powołana rozkazem dowódcy bazy oceniała teoretyczne i praktyczne umiejętności poszczególnych ratowników. Egzaminy końcowe miały na celu sprawdzenie poziomu przygotowania ratowników, pojazdów i sprzętu ratowniczego do realizowania działań ratowniczo-gaśniczych.

W scenariuszu egzaminu był pożar wewnętrzny w budynku, ewakuacja 3 poszkodowanych osób, lokalizacja i likwidowanie źródeł pożaru, pierwsza pomoc przedmedyczna oraz oddymianie pomieszczeń. Oceniane było przede wszystkim działanie poszczególnych ratowników i całych sekcji oraz odpowiedni dobór sprzętu ratowniczo-gaśniczego i zapewnienie zaopatrzenia w wodę.
Komisja, w skład której wchodził mjr Mariusz Głębicki z delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krakowie, dowódca eskadry zabezpieczenia mjr Dariusz Ziębiński oraz komendant WSP mł.chor.sztab. Arkadiusz Makota, wystawiła ocenę końcową 4,12.

straz-egzaminy

Źródło: 8bltr.sp.mil.pl
Autor: kpt. Maciej Nojek
Zdjęcie: Marek Kiełpiński