Dzień Podchorążego

W Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych słuchacze świętują z okazji Dnia Podchorążego.
Dzień Podchorążego jest świętem wojskowym ustanowionym na pamiątkę wydarzeń z 29 listopada 1830 roku., kiedy to szeregowi i podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję powstańczą atakując Belweder będący siedzibą rosyjskiego dowódcy armii polskiej Wielkiego Księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa. Dało to początek Powstaniu Listopadowemu.

Na zaproszenie Samorządu Studentów WSOSP w uroczystościach wzięli udział m.in.: doradca Prezydenta RP ds. społecznych minister Henryk Wójec; dyrektor Muzeum Sił Powietrznych gen. bryg. pil. w rez. Ryszard Hać; dowódca 4. SLSz gen. bryg. pil. Marian Jeleniewski wraz z podległymi dowódcami jednostek. W trakcie uroczystości odbyły się zaprzysiężenie warty honorowej, symboliczne przekazanie podchorążym przez rektora – komendanta WSOSP gen. bryg. pil. dr. hab. Jana Rajchela władzy w uczelni oraz inscenizacja wydarzeń z 29 listopada 1830 r. w wykonaniu podchorążych z Wojskowej Akademii Technicznej.
Zgodnie z tradycją odbyły się też „otrzęsiny” podchorążych pierwszego roku oraz „Biesiada lotnicza”.

obchody

Źródło: sp.mil.pl
Autor: ppłk Janusz Chojecki
Zdjęcie: mjr Tomasz Ziółkowski