Delegacja z Chin

15 generałów i dyplomatów chińskich odwiedziło dziś Dowództwo Sił Powietrznych i 23. Bazę Lotnictwa Taktycznego.

Goście zwiedzili salę tradycji, a dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski przyjął ambasadora Xu Jiana i szefa delegacji wojskowej generała broni Zhu Fuxi. Następnie Chińczycy wysłuchali prezentacji na temat stanu i perspektyw rozwoju naszego rodzaju sił zbrojnych. Szczególnie interesowali się transformacją sił zbrojnych – przejściem od wojska opartego na doktrynie i sprzęcie posowieckim i opierającego się na służbie zasadniczej do wojska zawodowego eksploatującego nowoczesne uzbrojenie zachodnie. Pytali też o wykorzystanie samolotów F-16 w narodowym systemie obrony powietrznej.

delegacja-chiny

Źródło: sp.mil.pl
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: Mirosław C. Wójtowicz