ULC: Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie obsługi naziemnej

Z dniem 25 listopada 2013 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz. U. z 2013, poz. 1378).

Rozporządzenie określa:
1)  szczegółowy wykaz rodzajów usług w poszczególnych kategoriach usług obsługi naziemnej, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
2)  szczegółowe warunki i tryb udzielania zezwoleń na wykonywanie obsługi naziemnej oraz dokumenty i informacje, jakie powinni przedstawić ubiegający się o zezwolenia, oraz warunki, jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o zezwolenie;
3)  szczegółowe warunki stosowane przy wprowadzaniu ograniczeń, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
4)  szczegółowe warunki i sposób organizowania oraz przeprowadzania konkursu, o którym mowa w art. 179 ust. 8 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, w przypadku wprowadzenia ograniczeń;
5)  szczegółowe warunki udostępniania i korzystania z infrastruktury lotniska oraz ustalania i pobierania opłat za dostęp do urządzeń i powierzchni lotniska oraz opłat za użytkowanie scentralizowanej infrastruktury.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. rozporządzenia.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1378/1

Źródło / Autor: ULC