Szkolenie Dowódców Patroli Rozminowania

W dniach od 18 – 22.11.2013 r. Zastępca Komendanta Poligonu mjr Henryk CHMIEL oraz Dowódca Patrolu Rozminowania chor. Piotr PIERZYŃSKI uczestniczyli w Szkoleniu Dowódców Patroli Rozminowania SZ RP zorganizowanym przez Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych SGWP w Centrum Szkolenia WIiCH we Wrocławiu.
„Ocena funkcjonowania systemu oczyszczania terenu kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, przedstawienie kierunków rozwoju technik rozminowania oraz perspektyw wyposażenia pododdziałów rozminowania w nowoczesny sprzęt specjalistyczny i teleinformatyczny oraz zapoznanie szkolonych z zasadami eksploatacji sprzętu do przewozu niewybuchów i niewypałów – to główne cele realizowanego szkolenia.” – mówił podczas rozpoczęcia szkolenia pułkownik Artur TALIK, główny specjalista Szefostwa Inżynierii Wojskowej.
W trakcie intensywnego szkolenia poruszono wiele aspektów związanych z tematyką oczyszczania terenu kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN). Rozmawiano m.in. o funkcjonowaniu patroli w aspekcie obowiązujących przepisów ruchu drogowego, a w tym o współdziałaniu z Żandarmerią Wojskową i Policją. Jednym z najważniejszych elementów szkolenia była wymiana doświadczeń i wniosków z użycia na terenie kraju patroli rozminowania.
Dodatkowo, uczestnicy szkolenia wzięli udział w praktycznym pokazie technik podejmowania, przewożenia oraz niszczenia przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych.

rozminowanie-szkolenie

Źródło: http://21cpl.sp.mil.pl/

Autor: http://21cpl.sp.mil.pl/

Zdjęcie: http://21cpl.sp.mil.pl/