„Napad na magazyn broni”

W dniu 25.11.2013 r. zgodnie z „Planem Zasadniczych Przedsięwzięć na 2013 r.” Pion Informacji Niejawnych przeprowadził zajęcia dla całości stanu osobowego jednostek wojskowych garnizonu Mirosławiec na temat „Szkolenie z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony jednostki wojskowej z udziałem ŻW, Policji oraz innych sił mogących udzielać pomocy i wsparcia.” według scenariusza upozorowano napad na pododdziałałowy magazyn broni. Celem zajęć było pogłębienie znajomości przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony obietów wojskowych, doskonalić metodologię szkolenia i instruowania słuzb dyzurnych i ochronnych oraz ich działania w warunkach realnego zagrożenia.

zajecia_ochrona

Źródło: www.12kl.sp.mil.pl

Autor: www.12kl.sp.mil.pl

Zdjęcia: www.12kl.sp.mil.pl