Najładniejsze sale tradycji

Komisja Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON uznała salę tradycji Dowództwa Sił Powietrznych za jedną z ładniejszych – w przeprowadzonym we wrześniu i październiku II Przeglądzie Sal Tradycji i Instytucji Wojskowych.

Podczas uroczystości zorganizowanej w Muzeum Wojska Polskiego sekretarz stanu w MON Czesław Mroczek i dyrektor departamentu pułkownik Jerzy Gutowski wręczyli nagrody i wyróżnienia wszystkim laureatom przeglądu. W imieniu dowódcy Sił Powietrznych wyróżnienie odebrał szef Sztabu DSP generał dywizji Jerzy Fryczyński. Pułkownik Andrzej Witek odebrał wyróżnienie dla Sali tradycji Centralnego Poligonu Sił Powietrznych, a podpułkownik Sebastian Kowalczuk – dla Sali tradycji 31. batalionu radiotechnicznego. Wśród jednostek docenionych listami gratulacyjnymi znalazła się 1. Baza Lotnictwa Transportowego, która też ma bardzo estetyczną salę tradycji.
Zwycięzcami przeglądu zostały 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana z Elbląga i 1. Brzeski Pułk Saperów. Drugie miejsce zajęła sala tradycji Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, a na trzecim uplasowały się – uznane za równorzędne – sale tradycji Jednostki Wojskowej GROM i 2. Brygady Zmechanizowanej. Na zdjęciach moment wręczania wyróżnien laureatom lotniczym.

Wśród osób wyróżnionych podczas tej samej uroczystości odznaką honorową i medalem pamiątkowym „Kustosza tradycji, chwały i sławy oręża polskiego” znalazł się kapitan w stanie spoczynku Józef Lemański, w czasie II wojny światowej harcerz „Szarych Szeregów”, uczestnik walk Powstania Warszawskiego, współpracujący z 3. Warszawską Brygadą Rakietową OP w upowszechnianiu bohaterskich czynów żołnierzy, organizator licznych uroczystości patriotyczno-historycznych o charakterze lokalnym.

nagrodzeni-sale-tradycji

Źródło: sp.mil.pl
Zdjęcie: sp.mil.pl
Autor: ppłk Artur Goławski