ULC: Czwarte posiedzenie Rady w ramach trwającej 200. Sesji Rady ICAO

W dniu 22 listopada odbyło się czwarte posiedzenie Rady ICAO w ramach trwającej 200. Sesji Rady w ICAO, w której uczestniczy Stała Reprezentantka Polski w Radzie – dr Małgorzata Polkowska.

Podczas posiedzenia przedstawiono program prac Komisji Żeglugi Powietrznej (ANC) jaki będzie realizowany podczas 195. Sesji Komisji. Sekretarz Generalny przedstawił ponadto rezultaty spotkania Grupy Sterującej Komitetu do Spraw Ochrony Środowiska w Lotnictwie (CAEP). Uczestnicy Rady po dyskusji zdecydowali o utworzeniu Grupy doradczej ws. środowiska (Environment Advisory Group (EAG). Pani dr Małgorzata Polkowska przedstawiła stanowisko polskiej delegacji popierając utworzenie grupy. Zaznaczyła ponadto, że Rada powinna być na bieżąco informowana o postępach prac i konsultacji. Zostały poruszone również sprawy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Źródło / Autor: ULC