Szkolenie nieetatowych inspektorów Traktatu o Otwartych Przestworzach

W dniach 18-22.11.2013 r. na bazie Sekcji Rozpoznawczej 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu odbył się kurs dla nieetatowych Inspektorów w ramach Traktatu o Otwartych Przestworzach (TOP).
Z ramienia Dowództwa Sił Powietrznych RP organizatorem kursu był płk Piotr Cieślik oraz ppłk Jarosław Cięciara z Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON.

W kursie udział brała wyznaczona kadra z Jednostek Wojskowych RP. Słuchacze kursu zapoznali się z historię TOP, poznali sposób tworzenia trasy lotu oraz zapoznali się ze sprzętem, który jest na wyposażeniu fotolabolatorium Open Skies w Powidzu.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia prowadzone przez przedstawiciela Wojskowej Akademii Technicznej, z Zakładu Teledetekcji i Fotogrametrii mgr inż. Agata Orych. Wykład i prezentację na temat doświadczeń w realizacji lotów TOP przedstawił również gość specjalny, chor. Martin Kostal, który jest inspektorem w słowackim centrum weryfikacji.

Kurs miał na celu:
– zapoznanie z głównymi założeniami Traktatu o Otwartych Przestworzach;
– zapoznanie z zasadami obróbki fotochemicznej filmów lotniczych oraz metodami ich
archiwizacji;
– zapoznanie z zasadami planowania i śledzenia trasy lotu samolotu obserwacyjnego oraz
ćwiczenia praktyczne z wyznaczonymi inspektorami;
– pozyskanie kolejnych inspektorów którzy w przyszłości tworzyliby drugi zespół
zabezpieczający misje w Polsce.

Na zakończenie płk Cieślik omówił działalność zespołu polskiego w 2013 roku i podsumował szkolenie, a dowódca 33. BLTr płk dypl. pil. Mirosław Łusiarczyk podziękował organizatorom oraz zaproszonym gościom za przeprowadzenie bardzo efektywnego szkolenia.

szkolenie-33-baza

Źródło: www.33bltr.sp.mil.pl
Autor: mł. chor. Marek Purat
Zdjęcie: mł. chor. Marek Purat