Port Lotniczy Łódź nagrodzony

Port Lotniczy Łódź zdobywcą 2 miejsca w kategorii START, europejskiej nagrody FSA 2013 – za efektywne i innowacyjne wdrożenia elektronicznego procesu udzielania zamówień publicznych.

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. uzyskał 2 miejsce w kategorii START konkursu Fair Sourcing Awards. Nagroda przyznana została za bardzo efektywne wdrożenie systemu aukcji elektronicznych, jak również innowacyjne podejście do elektronicznych zamówień publicznych. Wyróżnienie Port Lotniczy Łódź otrzymał jako jedyna polska firma w tym konkursie, po kilku latach braku obecności Polaków w nagrodach FSA. Nominacje otrzymały 22 firmy z Europy Środkowej. Wśród 3 pierwszych miejsc Port Lotniczy Łódź jest jedyną instytucją publiczną wyróżnioną w kategorii START. Od połowy sierpnia do połowy listopada 2013 Port Lotniczy Łódź przeprowadził blisko 30 aukcji elektronicznych. „W okresie branym pod uwagę przez komisję konkursową w Porcie Lotniczym Łódź w czasie 1,5 miesiąca (od połowy sierpnia 2013) przeprowadziliśmy 15 aukcji. Planowana wartość udzielanych zamówień dla 15 zadań to 137 tys. zł, uzyskane oszczędności prawie 77 tys. zł. Wydatkowaliśmy zamiast 137 tys. zł tylko 60 tys. zł (czyli tylko niecałe 44% zaplanowanej kwoty). Średni poziom oszczędności we wszystkich 15 aukcjach 27%, najwyższa oszczędność ponad 82% w 1 aukcji.” – powiedział Artur Fraj specjalista ds. zamówień publicznych oraz jeden z inicjatorów projektu e-aukcji na łódzkim lotnisku.

Nagroda została wręczona podczas 9. konferencji eBF (e-biz Forum), największej konferencji tego typu w Europie Środkowej. Konferencja jest forum wymiany doświadczeń przedstawicieli zamawiających i wykonawców – specjalistów ds. zakupów, specjalistów zamówień publicznych oraz firm i instytucji wykorzystujących systemy aukcji elektronicznych. W konferencji wzięło udział ponad 200 przedstawicieli instytucji publicznych i firm prywatnych wykorzystujących elektroniczne procesy udzielania zamówień z całego świata (byli obecni m.in. przedstawiciele firmy farmaceutycznej Bayern, przedstawiciele ministerstw, które wdrożyły rozwiązania elektroniczne, a także sektor placówek ochrony zdrowia, które w Czechach i Słowacji bardzo energicznie wprowadzają aukcje elektroniczne do swoich procedur zakupowych).

FSA (Fair Sourcing Awards) jest nagrodą przyznawaną przez dwa stowarzyszenia elektronicznych zamówień publicznych – czeskiego i słowackiego Stowarzyszenia Dostawców i Użytkowników Narzędzi Elektronicznych do Zamówień Publicznych i Aukcji Elektronicznych (APUeN). Jak wskazują organizatorzy „FSA są nagrodami udzielanymi za innowacyjne i inspirujące lub długofalowe wykorzystywanie e-aukcji, e-zapytań oraz innych narzędzi elektronicznych, które umożliwiają zwiększenie efektywności ekonomicznej decyzji zakupowych przynoszących większą transparentność zamówień publicznych oraz ograniczających zachowania korupcyjne”.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

1) START – kategoria tzw. „juniorów” elektronicznych zamówień publicznych, dla debiutantów 2013 roku. Nagroda przyznawana jest za najbardziej efektywne i innowacyjne wdrożenie elektronicznego procesu udzielania zamówień publicznych w roku 2013.
2) TREND – kategoria jest przeznaczona dla najlepszych użytkowników
oraz propagatorów aukcji elektronicznych oraz innych narzędzi elektronicznych w roku 2013.
3) MASTER – kategoria jest przeznaczona dla nagrodzenia najwyraźniejszych osobistości w elektronizacji procesów zakupowych oraz zamówień publicznych, przyznawana jest za długofalową i systematyczną pracę, która pozytywnie wpłynęła na wykorzystywanie aukcji elektronicznych oraz innych narzędzi elektronicznych w praktykach zakupowych firm oraz instytucji.

Nagrody przyznawane są firmom i instytucjom sektora publicznego oraz prywatnego.Nominacje do tego konkursu przyznawane są przez firmy wdrażające elektroniczne systemy udzielania zamówień publicznych oraz instytucje zrzeszające zamawiających i wykonawców (dostawców).

Nagrody przyznaje siedmioosobowe jury konkursu, w skład którego wchodzą przedstawiciele czeskiego Urzędu Zamówień Publicznych, czeskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, słowackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, prawnicy, przedstawiciele samorządu terytorialnego, szpitali oraz członkowie słowackiego i czeskiego APUeN. Każdy z członków jury niezależnie przyznaje oceny poszczególnym nominowanym, o uzyskaniu nagrody decyduje suma punktów przyznanych przez wszystkich jurorów.

nagroda_lodz

Źródło / Autor: Lotnisko Łódź

Zdjęcie: Lotnisko Łódź