Lotnisko Chopina: Sprzedaż samochodów/pojazdów wycofanych z eksploatacji

Porty Lotnicze sprzedają wycofane z eksploatacji samochody/pojazdy.

Poniżej zamieszczamy treść „Zaproszenia do złożenia oferty na zakup składnika majątku” określającego warunki/zasady zakupu, wraz z wykazem samochodów/pojazdów.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Zaproszenie do złożenia oferty

Lista samochodów i pojazdów

Miejsce wizji loklanej

Załącznik nr 1 – OPIS SKŁADNIKA MAJĄTKU

Załacznik nr 2 – oferta

Załącznik nr A do Załącznika nr 2

Załącznik nr B do Załącznika nr 2

Załącznik nr C do Załącznika nr 2

Źródło / Autor: Lotnisko Chopina