ULC: Posiedzenie Komitetu Sterującego CAEP

W dniach od 3 do 7 listopada 2013 roku w Dubaju odbyło się pierwsze posiedzenie w dziesiątym cyklu prac Komitetu ds. ochrony środowiska w ramach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (CAEP – ICAO). W posiedzeniu prac Komitetu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Prace Komitetu skupiły się m.in. na aspektach technicznych związanych z certyfikacyjnym standardem emisji CO2 dla statków powietrznych, generalnych kwestiach dotyczących badań prowadzonych nad certyfikacyjnym standard emisji nvPM (nielotnych cząstek stałych) z napędów lotniczych oraz nad wdrożeniem do użytku powszechnego odnawialnych paliw do napędu turbinowych silników lotniczych, w kontekście pełnego cyklu wytwarzania, transportu i ostatecznego wykorzystania takich materiałów pędnych.

Ponadto istotną częścią spotkania była dyskusja nad globalnymi rynkowymi mechanizmami redukcji emisji CO2, tzw. Global Market Based Measures, prowadzona w związku z wynikami prac Zgromadzenia ICAO. Grupa sterująca Komitetu dyskutowała m.in. nad możliwościami eksperckiego zaangażowania CAEP w tym obszarze problemowym. Zebrani uznali, że istnieje możliwość udziału gremiów eksperckich CAEP w sferze kryteriów doboru metodyk monitorowania, weryfikacji i raportowania emisji gazów cieplarnianych (MRV- Monitoring Veryfication and Reporting) oraz opracowania kryteriów oceny jakości jednostek zredukowanej emisji (Carbon Offsets Quality Criterions).

Uczestnicy spotkania poświęcili także wiele uwagi powstaniu nowego certyfikacyjnego standardu emisji hałasu dla śmigłowców, oraz wprowadzeniu nowej metodyki obliczania efektu absorpcji atmosferycznej dźwięku, podczas certyfikacyjnych pomiarów emisji dźwięku.

Omówiono także postęp prac w zakresie przygotowania ASBU’s – Blokowego Usprawnienia Systemów Lotniczych, (Aviation System Block Upgrades) będącego kompleksowym programem poprawy efektywności zarządzania operacjami cywilnych statków powietrznych, minimalizującym zużycie paliwa.

Uczestnicy konferencji zostali także poinformowani o pracach CAEP mających na celu usprawnienie narzędzi stosowanych do modelowania parametrów niezbędnych podczas projektowania norm certyfikacyjnych.

Źródło/grafika: http://www.ulc.gov.pl