Dowódca Sił Powietrznych Estonii w Polsce

Pułkownik Jaak Tarien, dowódca Sił Powietrznych Estonii, przebywa z wizytą w Siłach Powietrznych.

Delegację, której przewodniczy, przywitał dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski w towarzystwie kierowniczej kadry dowództwa. Podczas prezentacji stanu naszego rodzaju sił zbrojnych Estończykom generał Majewski podkreślił znaczenie ustawowego finansowania obronności według wskaźnika 1,95 procenta PKB i przeznaczania co najmniej 20 procent budżetu obronnego na wydatki modernizacyjne. Nasz dowódca zachwalał szczególnie zmiany w systemie szkolenia lotniczego oraz unowocześnienie infrastruktury szkoły i bazy lotniczej w Dęblinie. Przyznał, że zgłaszają się do nas państwa rozważające możliwość skierowania do nauki w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych swoich podchorążych.

Plany związane z zobowiązaniami sojuszniczymi Polski w odniesieniu do Sił Powietrznych oraz priorytety modernizacyjne przedstawił pułkownik Robert Woźniak z Zarządu Planowania Rozwoju SP. Pułkownik Tarien interesował się modernizacją Wojsk Radiotechnicznych oraz Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, w tym planami uzyskania zdolności przeciwrakietowych. Przedstawiciele Sił Powietrznych Estonii odwiedzili też Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwo Komponentu Powietrznego. W drugim dniu wizyty zaplanowane są wizyty w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego i 33. Bazie Lotnictwa Transportowego.

Tekst: Ppłk Artur Goławski, http://www.sp.mil.pl

Zdjęcia: Jerzy Jabłoński, Mirosław C. Wójtowicz