Gościnny Świdwin

Jeszcze nigdy tyle zagranicznych samolotów nie lądowało jednego dnia na lotnisku wojskowym w Świdwinie.
7 listopada 21. Baza Lotnictwa Taktycznego przyjęła i odprawiła przylatujące z killkunastu krajów delegacje polityczne i wojskowe wizytujące konćową część natowskich ćwiczeń Steadfast Jazz 2013, odbywających się na poligonie w Drawsku Pomorskim. Świdwin był najdogodniejszym portem przesiadkowym między innymi dla delegacji z Czech, Niemiec, Francji, Kanady, Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier i Włoch.

Przy tej akcji lotnicy z 21. BLT współpracowali z żandarmami, strażnikami granicznymi, policjantami i funkcjnariuszami Biura Ochrony Rządu.

Ważnych gości witał dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego generał brygady pilot Tadeusz Mikutel.

Źródło: http://sp.mil.pl
Autor: Chor. sztab. Robert Skowron
Zdjęcia: Chor. sztab. Robert Skowron