ULC: Eksperci prawa lotniczego i kosmicznego na międzynarodowej konferencji w Gdańsku

W dniach od 14 do 15 listopada 2013 roku w Gdańsku w budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbędzie się międzynarodowa konferencja „Gdansk International Air & Space Law Conference – Poland on the Council of the International Civil Aviation Organization”. Gospodarzami konferencji są Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Na zaproszenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Piotra Ołowskiego w spotkaniu uczestniczyć będzie ponad 100 ekspertów prawa lotniczego i kosmicznego oraz przedstawicieli organizacji lotniczych z całego świata, w tym m.in. Pani Nancy Graham, dyrektor Biura Żeglugi Powietrznej ICAO, Pan Catalin Radu – przewodniczący Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (European Civil Aviation Conference, ECAC) oraz Pan Frank Brenner – dyrektor generalny EUROCONTROL. Wśród uczestników konferencji znajdą się także przedstawiciele władz lotniczych z całego świata, którzy podczas ostatnich wyborów do Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO) poparli polską kandydaturę, dzięki czemu Polska w tym roku, po raz pierwszy w historii została wybrana do Rady najważniejszej lotniczej organizacji na świecie. Polska w wyborach do Rady ICAO kandydowała na mocy decyzji Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka.

Konferencja podzielona będzie na 4 panele tematyczne. Omówione zostaną m.in. współczesne wyzwania w lotnictwie cywilnym, przepisy dotyczące ochrony praw pasażerów, przepisy prawa kosmicznego, oraz zagadnienia związane z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym. Postęp techniczny, a przede wszystkim postęp w zakresie techniki lotniczej spowodował konieczność dostosowania przepisów prawa kosmicznego i lotniczego do zmieniającej się rzeczywistości. Obecnie trwają już prace nad rozpoczęciem w niedalekiej przyszłości pasażerskich komercyjnych lotów suborbitalnych, dlatego należy wypracować odpowiednie regulacje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa tego typu operacji lotniczych. Konferencja gromadząca tak wielu wybitnych ekspertów prawa lotniczego i kosmicznego ma na celu wymianę doświadczeń i wiedzy, które z pewnością przyczynią się do wypracowania najlepszych rozwiązań w zakresie poruszanych tematów. Ze względu na międzynarodowy charakter konferencji prowadzona ona będzie w całości w języku angielskim.

konferencja-gdansk

Źródło / Autor: ULC