Pożegnanie żołnierza zawodowego

W ostatnim dniu października 2013 roku Dowódca Batalionu ppłk Andrzej GALAN w obecności zgromadzonych w sali tradycji żołnierzy pożegnał odchodzącego do rezerwy sierż. Marka Klichowskiego.
Na podstawie Rozkazu Personalnego nr 20 Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 29 kwietnia 2013 r. sierż. Marek Klichowski dowódca obsługi w kompanii zabezpieczenia w skutek upływu terminu wypowiedzenia dokonanego przez niego został przeniesiony do rezerwy.
Sierż. Klichowski przesłużył w resorcie Obrony Narodowej 19 lat. Za nienaganną postawę i zaangażowanie był wielokrotnie wyróżniana przez przełożonych.
Dowódca Batalionu dziękując odchodzącemu żołnierzowi za oddaną służbę wojskową życzył mu szczęścia, sukcesów oraz pomyślności w dalszym życiu osobistym.

pozegnanie_zolnierza_zawodowego_2013_11_04

Źródło: http://www.16brl.sp.mil.pl/
Autor: http://www.16brl.sp.mil.pl/
Zdjęcie: http://www.16brl.sp.mil.pl/