Pożegnanie pilota wojskowego

W czwartek 31.10. br. w Sali Tradycji 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego, pożegnaliśmy kpt. pil. Krzysztofa RETMANIAKA, który po ponad 30 latach zakończył zawodową służbę wojskową.

Po odczytaniu Rozkazu Personalnego Dyrektora Departamentu Kadr MON, Dowódca 42. BLSz płk pil. dr Adam ZIÓŁKOWSKI podziękował odchodzącemu na emeryturę za jego trud i pracę oraz ogromne zaangażowanie w pełnieniu służby wojskowej. Wspomniał również o jego bogatej przeszłości lotniczej i wspaniałej przygodzie na samolotach AN-2, które odeszły w ubiegłym roku do „cywila”. Uroczystość odbyła się w otoczeniu licznie zebranego grona lotników, żołnierzy i pracowników wojska, a przechodzący do rezerwy otrzymał od Dowódcy m.in. list gratulacyjny oraz pamiątkową statuetkę.

kpt. pil. Krzysztof RETMANIAK w 1987 roku ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie po czym został skierowany do 45. Pułku Lotnictwa myśliwsko-bombowego w Babimoście. Następnie kontynuował służbę w 3. Eskadrze Lotniczej 3KOP we Wrocławiu, a od 2010 roku służył w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego początkowo jako dowódca załogi, a od 2011 jako dowódca klucza lotniczego – dowódca załogi. Jego życiowy nalot to ponad 3172 godziny. Został odznaczony m.in. Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny.

pozegnanie-pilota

Źródło: http://www.42blotsz.sp.mil.pl/
Autor: p. Anna KUNA;
Zdjęcie: p. Anna KUNA;