Skrzydło aparatów Triton wypada pomyślnie w testach

Firma Northrop Grumman wespół z Triumph Aerostructures przeprowadziła udane testy wytrzymałości skrzydła apratów MQ-4C Triton.

Wytrzymałość strukturalna skrzydła to jego kluczowy aspekt pozwalający na zmniejszenie pułapu celem potwierdzenia identyfikacji celu podczas misji dozoru. Zespół inżynierów nie stwierdził wad lub lub niedopuszczalnych deformacji podczas prób z obciążeniem przekraczającym o 22% założenia postawione przez U.S. Navy.

By skrzydła uzyskały certyfikację należy przeprowadzić dodatkowe próby z różnym obciążeniem umiejscawianym w komorach skrzydła i symulującym różny zapas paliwa oraz testy zmęczeniowe całej konstrukcji które mają odbyć się w roku 2017.

Plany zakładają powstanie 68 aparatów MQ-4C Triton.

triton-wing

Źródło: Northrop Grumman

Zdjęcie: Northrop Grumman