XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich: Sympozjum „Wojny na morzach”