XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich: Sympozjum „Wojny na morzach”

W dniach 17-20 września 2014 roku w Szczecinie o dbyć się ma XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Na prośbę kierownictwa Polskiego
Towarzystwa Historycznego i organizatorów samego zjazdu odpowiedzialnymi za Sympozjum „Wojny na morzach” zgodzili się zostać prof. prof. Andrzej Aksamitowski i Maciej Fr anz. Organizatorzy przewidzieli to Sympozjum na piątek 19 września w godzinach popołudniowych. Wierzymy jednak, że w wypadku dużego zainteresowania, będziemy mogli spokojnie prowadzić dyskusje i wystąpienia na interesujące nas wspólnie problemy w dłuższej perspektywie czasowej. Bardzo byśmy chcieli by przybrało ono jak najbardziej otwarty charakter, a tym samym zainteresowało możliwie szerokie grono historyków i miłośników historii, zajmujących się dziejami wojen na morzu.

Zachęcamy do zapoznania się z całością Listu intencyjnego wystosowanego przez prof. UAM dr hab. Macieja Franza.