Nowi przełożeni, nowe szanse

Wykonując decyzję ministra obrony związaną z reformą systemu dowodzenia i kierowania wojskiem Dowódca Sił Powietrznych przekazał z dniem 1 listopada w podporządkowanie nowym przełożonym dziesięć jednostek i instytucji wojskowych.

Uroczystość przekazania ośmiu z nich odbyła się 31 października w Sali Tradycji DSP, uświetnili ją grając na żywo „Marsz Lotników” muzycy Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Generał broni pilot Lech Majewski podpisał z zastępcą dowódcy Garnizonu Warszawa pułkownikiem Andrzejem Śmietaną protokół o przekazaniu do Dowództwa Garnizonu Warszawa pięciu orkiestr – poznańskiej reprezentacyjnej oraz wojskowych Z Dęblina, Radomia, Bytomia i Koszalina. Z dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON Stanisławem Walickim podpisał protokół o przekazaniu w podległość dyrektorowi departamentu Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie. Z generałem brygady pilotem Marianem Jeleniewskim, dowódcą 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego podpisał protokół o przekazaniu zakopiańskiego Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego i Krzesińskiego Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego. Dowódca SP poinformował też o przekazaniu 6. batalionu chemicznego do 4. pułku chemicznego.

Jak przypomniał generał Majewski, orkiestry „opuszczają” lotnictwo po minimum 60 latach wspólnej służby, ale będą kontynuowały chlubne tradycje i godnie reprezentowały Wojska Lotnicze, gdyż nadal żołnierze-muzycy będą występowali w mundurach koloru stalowego. Wskazał, że dęblińskie liceum, istniejące od 41 lat, nadaje dobry ton lotniczym kadrom, dobrze kształci młodzież, która później trafia do Wyższej Szkoły Oficerskiej SP, a po promocjach do jednostek lotniczych. Dowódca wspomniał też o tradycjach WOSzK i OSWRiS, życząc personelowi tych jednostek sukcesów, a spadochroniarzom zwycięstw w wszelkiej rangi mistrzostwach. W odniesieniu do chemików ze Śremu generał Majewski zauważył, że przejście do brodnickiego pułku nowej, stworzonej 4 lata temu od zera jednostki, otwiera przed nią nowe możliwości szkoleniowe.
„Choć uroczystość przekazania jednostek nowym przełożonym wnosi trochę smutku, powinniśmy się cieszyć, bo uczestniczymy w tworzeniu nowych struktur, które będą efektywniejsze, a nasi koledzy zyskują szanse rozwoju”, podkreślił generał. Korzystając z okazji dowódca Sił Powietrznych – w uznaniu wyników służbowych, przejawianej inicjatywy oraz dużego zaangażowania zawodowego – wyróżnił dowódców przekazywanych jednostek, wręczając im tytuły honorowe wraz z odznaką Zasłużonego Żołnierza RP lub odznaki honorowe Sił Powietrznych, a dyrektor Ziółkowski, podpułkownik Wojciech Polczyk i podpułkownik Dariusz Jaraszek otrzymali od generała Majewskiego pamiątkowe ryngrafy.

Podczas uroczystości dyrektor Walicki ujawnił, że zaproponuje gronu pedagogicznemu OLL nową koncepcję funkcjonowania szkoły, która powinna doprowadzić do tego, że 100 procent uczniów będzie zdawało maturę w zakresie rozszerzonym, placówka stanie się tak zwanym liceum akademickim i będzie przodowała w polskich rankingach edukacyjnych.
Pułkownik pilot w stanie spoczynku Janusz Ziółkowski, wieloletni dyrektor OLL, przyznał, że nowe wyzwania budzą wśród nauczycieli pozytywne emocje i zapewnił, że doświadczona kadra pedagogiczna jest gotowa się ich podjąć. Dyrektor Ziółkowski podziękował generałowi Majewskiemu za życzliwość, współpracę, wizyty w Dęblinie. Pułkownik Śmietana zapowiedział, że choć część tradycji i historii lotnictwa wraz z orkiestrami przejdzie do DGW, to nadal wszystkie uroczystości z ich udziałem w jednostkach lotniczych będą rozpoczynane od „Marsza Lotników”. Major Paweł Joks, szef OR SP, podziękował dowódcy Sił Powietrznych za zaszczyt służby ojczyźnie pod komendą generała Majewskiego.

Dla upamiętnienia chwili muzycy pod jego kierunkiem odegrali na instrumentach dętych „One moment in time”.

Uroczystość uświetnił poczet sztandarowy wystawiony przez Kompanię reprezentacyjną SP.

Sily-Powietrzne-zmiany

Źródło: sp.mil.pl
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: Mirosław C. Wójtowicz