ULC: Rozstrzygnięcie konkursów w zakresie dystrybucji ograniczonych praw przewozowych na trasach pomiędzy Polską a Izraelem