ULC: Warsztaty ACI Europe – EASA „What impact will EASA’s aerodrome rules have on Airports?”

W dniach od 24 do 25 października 2013 roku w Warszawie, na zaproszenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina, przy współudziale Europejskiej Rady Lotnisk (ACI Europe) oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) odbyła się konferencja mająca na celu przybliżenie zagadnień związanych z nowymi europejskimi regulacjami w zakresie lotnisk. W konferencji uczestniczyła Izabela Szymajda–Wojciechowska, Wiceprezes ULC ds. Transportu Lotniczego oraz Piotr Kasprzyk, Wiceprezes ULC ds. Standardów Lotniczych.

Ideą warsztatów było przekazanie kluczowych informacji dotyczących nowej, zmieniającej się rzeczywistości prawnej dla całej Unii Europejskiej w zakresie lotnisk, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiającego wymagania i procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 określającego wymagania dla lotnisk, nad którym trwają zaawansowane prace.

Dwudniowe warsztaty prowadzone były przez ekspertów EASA – Pana Gernota Kesslera oraz Pana Vasileiosa Stefaniorosa. Wśród licznie zgromadzonych uczestników spotkania byli obecni, zarówno przedstawiciele polskich portów lotniczych, jak i reprezentanci zagranicznych nadzorów lotniczych.

Podczas warsztatów eksperci z EASA wyjaśnili wiele kwestii budzących wątpliwości w zakresie stosowania regulacji projektowanego rozporządzenia, w tym m.in. wymagań odnośnie procesu certyfikacji, tworzenia wymagań certyfikacyjnych dla każdego z lotnisk (CB), możliwości wykorzystania równoważnego poziomu bezpieczeństwa (ELOS) i warunków specjalnych (SC). Przedstawiono również informacje odnośnie zaawansowanych prac nad dokumentami – AMC – akceptowalnymi sposobami spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) oraz wymagania certyfikacyjne (CS).

Podczas warsztatów pan Kessler podkreślił, iż proponowane przez EASA regulacje zostały przygotowane w sposób elastyczny, pozostawiający możliwość zastosowania alternatywnych rozwiązań w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych. Przy ich tworzeniu uwzględniono specyfikę obszaru lotnisk, konieczność odzwierciedlenia najnowszego stanu wiedzy oraz najlepsze praktyki.

Ekspert EASA podkreślił, iż istotne jest, aby przy pracach mających na celu implementację regulacji europejskich zadbać o współpracę przedstawicieli władzy lotniczej z zarządzającymi lotniskami, co potwierdził Pan Prezes Piotr Kasprzyk oraz Pani Prezes Izabela Szymajda-Wojciechowska, zapewniając równocześnie o gotowości inspektorów Urzędu do prac nad implementacją przepisów europejskich i możliwości otrzymania certyfikatu lotniska zgodnie z regulacjami europejskimi przed 1 stycznia 2018 roku.

W tym celu Urząd Lotnictwa Cywilnego w najbliższym czasie planuje zorganizować spotkanie, mające na celu przedstawienie propozycji implementacji regulacji europejskich.

Materiały z konferencji:

pdfReport of Aerodrome Certification Simulation Exercise KOLNDORF 346.51 KB
pdfCover Regulation, Authority, Organisation & Operations Requirements1000.81 KB
pdfCertification Specifications, Certification Basis, Conversion628.26 KB
pdf„The change will come now……but with a (long) transition period”3.75 MB
pdfACI / EASA Workshop on Future EU aerodrome safety rules963.97 KB
pdfOn-going and future rulemaking tasks245.06 KB

Źródło / Autor: ULC