Licealiści szkolą się w Centrum

Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Centrum a Liceum zobowiązuje strony m.in. do popularyzowania działań zmierzających do kształtowania świadomości patriotycznej i obronnej oraz wspierania i promowania inicjatyw mających na celu upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej tradycji polskiego oręża. Podobne porozumie obejmuje współpracę edukacyjną Centrum z Zespółem Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie, gdzie w liceum ogólnokształcącym prowadzona jest klasa o profilu wojskowym.

W Muzeum Obrony Przeciwlotniczej uczniowie klasy pierwszej mieli okazję zapoznać się z historią i tradycjami Centrum, które przedstawiła pani Aleksandra Witek. Kolejnym etapem było szkolenie na placu musztry, gdzie kapral Dawid Peśla przeprowadził zajęcia obejmujące zasady żołnierskiego zachowania i elementy wojskowej musztry.

Pod okiem instruktorów Ośrodka Szkolenia Podstawowego klasa druga wzięła udział w szkoleniu taktycznym. Kaprale Marian Poziomkowski i Daniel Iwan wykorzystując tereny przykoszarowego placu ćwiczeń zapoznawali licealistów z różnymi sposobami pokonywania terenu i reagowania na ostrzał wroga. Adepci sztuki wojennej w praktyce wykonali marsz ubezpieczony oraz ćwiczyli elementy obrony okrężnej.

CSSP_Koszalin

Źródło: CSSP Koszalin

Autor: kpt. Jarosław Barczewski CS SP, Marzanna Magierska VI LO Koszalin
Zdjęcie: Marzanna Magierska VI LO Koszalin