Felipe Steinmetz appointed President and CEO of Airbus Military EADS PZL “Warszawa – Okecie”