Łódź: Obloty systemu ILS

W Porcie Lotniczym Łódź w ostatnich dniach codziennie gościmy samolot pomiarowy Let L-410 UVP-E15 Turbolet zwany potocznie Papugą z racji swojego barwnego malowania. Wizyta „Papugi” wynika z harmonogramu pomiaru lotniskowych urządzeń naziemnych przeprowadzanych przez Inspekcję Lotniczą, specjalistyczną komórkę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. „Papuga” wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt pomiarowy, który za pomocą radiotelemetrii współpracuje z naziemnym, optycznym systemem śledzenia (teodolitem), będącym punktem odniesienia w pomiarach. Sprawdzana jest przede wszystkim dokładność wskazań i związane z nią inne parametry. Jeśli zostanie stwierdzony błąd wskazań wykraczający poza dopuszczalne tolerancje, inspektorzy polecają drogą radiową jego natychmiastowe usunięcie przez właściwe naziemne służby eksploatacyjne. Let 410 Turbolet jest samolotem dwusilnikowym, turbośmigłowym, jego silniki mają moc 2 x 750 KM, prędkość przelotowa wynosi nieco ponad 300 km/h, długość kadłuba 14,4 m., a rozpiętość skrzydeł 19,4 m.

Źródło / Autor: Lotnisko Łódź