Święto wojsk Łączności i Informatyki

Szanowni Łącznościowcy!
Z okazji przypadającego 18 października Święta Wojsk Łączności i Informatyki wszystkim żołnierzom, pracownikom wojska oraz weteranom – łącznościowcom serdecznie dziękuję za wysiłek wkładany w codzienne, efektywne wspieranie procesu kierowania wojskami, w sprawne zarządzanie nowoczesnym „krwiobiegiem” Sił Powietrznych i całego wojska – sieciami teleinformatycznymi oraz pozostałymi systemami łączności.
Doceniając potencjał intelektualny personelu Wojsk Łączności i Informatyki, będącego nośnikiem imponującego postępu w całych siłach zbrojnych, dziękuję za zaangażowanie w służbę i pracę. Jednocześnie życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności w działalności służbowej, jak i w życiu prywatnym.

Dowódca Sił Powietrznych
gen. broni pil. Lech MAJEWSKI