ULC: Pierwsza Sesja Rady ICAO w nowym składzie

W dniu 15 października 2013 roku w Montrealu rozpoczęła się Sesja Rady ICAO. To pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie. Uczestniczy w nim 36 państw wybranych podczas 38 Sesji Zgromadzenia ICAO. Jest to historycznie pierwsze posiedzenie Rady, w której pracach w latach 2013-2016 będzie brać udział Polska. Na posiedzeniu obecna jest polska delegacja – Pan Piotr Ołowski, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Pani dr Małgorzata Polkowska – Stała Przedstawicielka Polski w Radzie ICAO.

Pierwsze posiedzenie Rady to tzw. faza komitetowa. Podczas pierwszego dnia wybrano członków poszczególnych komitetów Rady ICAO. Polska przedstawicielka w Radzie ICAO zasiądzie w Komitecie Transportu Lotniczego, który jest organem doradczym Rady, wykonuje zadania przez nią określone, obejmujące studia, badania i przedstawianie wniosków w zakresie zagadnień ekonomicznych transportu lotniczego. Polska będzie brała również udział w pracach Komitetu Współpracy Technicznej zajmującym się problemami pomocy technologicznej w dziedzinie lotnictwa cywilnego krajom rozwijającym się, ściśle współpracującym z UNDP (United Nations Development Program).

Polska przedstawicielka zasiądzie ponadto w specjalnym Komitecie im. Edwarda Wernera, który zbiera nominacje od 191 Państw Członkowskich ICAO, instytucji i osób prywatnych do przyznania nagrody im. Edwarda Warnera. Komitet po rozpatrzeniu nominacji rekomenduje Radzie ICAO tę instytucję lub osobę, której zasługi na rzecz rozwoju lotnictwa cywilnego są uważane za najbardziej wybitne. Nagroda nosi imię pierwszego Przewodniczącego Rady ICAO – Edwarda Warnera, wręczana jest w formie złotego medalu. Uznaje się ją za najwyższe odznaczenie jakie można otrzymać za zasługi w lotnictwie cywilnym. Od 1959 roku nagrodę przyznano 40 razy.

ULC Polska

Źródło / Autor: ULC

Zdjęcie: ULC